Alle H.J. van Bentum bedrijven hanteren bij de uitoefening van hun werkzaamheden de Algemene Bedrijfsvoorwaarden van H.J. van Bentum, zoals gedeponeerd op 06-09-2013 bij de Kamer van Koophandel. Al naar gelang de aard van de totale opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie gelden naast onze algemene bedrijfsvoorwaarden de navolgende voorwaarden: Alle transporten geschieden op basis van de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002). In geval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg gelden de AVC 2002 in aanvulling op het CMR-verdrag.

Op tankvervoer zijn tevens van toepassing de Algemene Tank Vervoercondities voor het vervoer van Bulkgoederen over de weg. Op Physical Distribution (PD) werkzaamheden zijn de Physical Distribution Voorwaarden 2000 van toepassing. Opslag activiteiten vinden plaats onder de Nederlandse Opslagvoorwaarden, en expeditie werkzaamheden geschieden op basis van de Nederlandse Expeditie-voorwaarden.

Op alle leveringen en diensten met betrekking tot een overeenkomst tot reiniging van materiaal en uitrusting zijn de ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden van toepassing. Betalingen: Voor werkzaamheden waarop geen betalingsregeling op grond van een van bovengenoemde voorwaarden geldt, zijn van toepassing de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden Voor alle voormelde algemene voorwaarden geldt de laatste versie, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda, ’s-Gravenhage en Rotterdam.

Minimale transportvoorwaarden Voor charters die in opdracht rijden van H.J. van Bentum B.V. en/of H.J. van Bentum Trailer Service B.V. gelden de Minimale transportvoorwaarden, zoals deze zijn te vinden in het onderstaande “Overzicht Downloads”. Indien van toepassing gelden deze algemene voorwaarden in aanvulling op de schriftelijk overeengekomen Inkoopvoorwaarden van Internationaal Transportbedrijf H.J. van Bentum, en/of H.J. van Bentum Trailer Service B.V.

Download onze bedrijfsvoorwaarden als pdf:

Vraag direct een offerte aan Aanvragen »

Gecertificeerd transportbedrijf

Als gecertificeerd transporteur voldoen we aan de hoogste eisen op het gebied van zorg voor kwaliteit, gezondheid, beveiliging, veiligheid, reiniging en milieu. Lees meer »

OCS websiteiso14001 certificaat mgmp certificaat matcn-certificaat-m.pngsqas certificaat m